Sommersted Plejehjem
link til forsiden
Topbillede
 
Historisk Tilbageblik
 
> Historisk Tilbageblik 
Print siden Print Læs siden op Læs siden op
Historisk Tilbageblik

I 1961 blev Sommersteds nedlagte præstegård indrettet til et privat hvilehjem - "Sommersted Hvilehjem".

Der var plads til 18 beboere. Værelserne var indrettet efter den tids standard med håndvask på værelserne, men med fælles bad og toilet. De største værelser - omkring halvdelen - var beregnet for to beboere.

I 1967 blev "Nordfløjen" bygget. Man lavede enestuer, således at der nu i alt var 24 enestuer.

I 1975 blev det private hvilehjem omdannet til en selvejende institution, samtidig skiftede stedet navn til: "Sommersted Plejehjem"

som blev tilsluttet: "Landsforeningen af plejehjem ved diakoner i Danmark"

I 1977 blev de 10 beskyttede boliger indviet.

I 1988 trådte en ny lov i kraft, den fik afgø­rende betydning for Sommersted Plejehjem og en lang række plejehjem landet over.

Plejehjemmene skulle nedlægges og erstattes af ældreboliger med eget køkken, toi­let og bad. Til centrene skulle bygges aktivitetscentre.

Den 1. januar 1992 blev Sommersted Plejehjem omdannet til:

"Sommersted Område- og Aktivitetscenter S/I"

Sommeren 1992 startede byggeriet af ældreboliger.

De første 10 boliger stod færdige den 1. december 1992.

De næste 6 ældreboliger den 1. maj 1993.

Plejehjemmet blev nedlagt og ombygget til ældreboliger, således at der i december 1993 var yderligere 14 ældreboliger.

Den 1. januar 2005 blev Sommersted Område- og Aktivtitetscenter S/I så igen omdannet til en selvejende institution med driftsoverenskomst med Vojens kommune (nu Haderslev kommune)

”Sommersted Plejehjem”

I alt består Sommersted Plejehjem af 25 ældreboliger, 10 beskyttede boliger.
   
 
Sommersted Plejehjem • Kirkevej 6 • 6560 Sommersted • Tlf 74 34 74 00 • fax 74 34 74 24 • sommerstedcenter@haderslev.dk • www.sommerstedplejehjem.dk